Garantiefonds GGTO - Reizen voor Focus


Reizen voor FocusGarantieregeling

Garantiefonds voor pakketreizen

 

Logo GGTO bewijs deelname

Reizen voor Focus is sinds 1 januari 2018 aangesloten bij het Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators (GGTO). Deelname in zo’n garantieregeling beschermt reizigers die een pakketreis hebben afgenomen, tegen financieel onvermogen van de reisorganisator.

De bescherming van reizigers tegen de insolventie van de reisorganisator van de pakketreis is verplicht gesteld in Europese regelgeving. Reisorganisaties moeten voor 1 juli 2018 maatregelen hebben genomen.

Bij de verkoop van een pakketreis verplicht de Europese Richtlijn de reisorganisator om onderstaande informatie met de reiziger te delen. Dat doe ik hierbij dan ook. Met excuses voor het typisch juridische taalgebruik. Overigens vind je die informatie ook terug in de reisvoorwaarden.

De combinatie van reisdiensten die u wordt aangeboden, is een pakketreis in de zin van Richtlijn (EU) 2015/2302.

Bijgevolg kunt u aanspraak maken op alle EU-rechten die voor pakketreizen gelden. Reizen voor Focus is ten volle verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de volledige pakketreis.

Reizen voor Focus beschikt ook over de wettelijke verplichte bescherming om u terug te betalen en, indien het vervoer is inbegrepen in de pakketreis, te repatriëren ingeval zij insolvent wordt.

Basisrechten krachtens Richtlijn (EU) 2015/2302

Voordat hij de pakketreisovereenkomst sluit, zal de reiziger alle essentiële informatie over de pakketreis ontvangen.

De aansprakelijkheid voor de goede uitvoering van alle reisdiensten die in de overeenkomst zijn opgenomen, berust altijd bij ten minste één handelaar.

De reiziger krijgt een noodtelefoonnummer of gegevens inzake een contactpunt via welk hij contact kan opnemen met de organisator of de reisagent.

De reiziger kan de pakketreis, met inachtneming van een redelijke termijn en eventueel tegen de betaling van extra kosten, aan een andere persoon overdragen.

De prijs van de pakketreis kan alleen worden verhoogd indien specifieke kosten toenemen (bijvoorbeeld brandstofprijzen), indien zulks uitdrukkelijk in de overeenkomst is opgenomen, en in elk geval niet later dan 20 dagen vóór het begin van de pakketreis. Indien de prijsverhoging hoger is dan 8 % van de prijs van de pakketreis kan de reiziger de overeenkomst beëindigen. Indien de organisator zich het recht op een prijsverhoging voorbehoudt, heeft de reiziger recht op een prijsverlaging wanneer de relevante kosten zouden afnemen.

Ingeval een van de essentiële elementen van de pakketreis, met uitzondering van de prijs, aanzienlijk wordt gewijzigd, kan de reiziger de overeenkomst zonder betaling van een beëindigingsvergoeding beëindigen en krijgt hij een volledige terugbetaling. Indien de handelaar die voor de pakketreis verantwoordelijk is, de pakketreis vóór het begin van de pakketreis annuleert, heeft de reiziger recht op terugbetaling en, indien passend, op een schadevergoeding.

De reiziger kan de overeenkomst in uitzonderlijke omstandigheden zonder betaling van een beëindigingsvergoeding vóór het begin van de pakketreis beëindigen, bijvoorbeeld wanneer er op de plaats van bestemming ernstige veiligheidsproblemen zijn die waarschijnlijk gevolgen zullen hebben voor zijn pakketreis.

Daarnaast kan de reiziger de overeenkomst te allen tijde vóór het begin van de pakketreis beëindigen tegen betaling van een passende en gerechtvaardigde beëindigingsvergoeding.

Indien na het begin van de pakketreis aanzienlijke elementen van de pakketreis niet zoals afgesproken kunnen worden geleverd, moet een geschikt alternatief arrangement aan de reiziger worden aangeboden, zonder extra kosten. Indien de diensten niet worden uitgevoerd volgens de overeenkomst en dit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en de organisator dit probleem niet heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een beëindigingsvergoeding beëindigen.

In geval van reisdiensten die niet uitgevoerd zijn of niet goed uitgevoerd zijn heeft de reiziger ook recht op een prijsverlaging en/of schadevergoeding.

De organisator is verplicht reizigers die in moeilijkheden verkeren, bijstand te verlenen.

Indien de organisator of, in sommige lidstaten, de doorverkoper insolvent wordt, zullen de betaalde bedragen worden teruggestort. Indien de insolventie van de organisator of, indien van toepassing, de doorverkoper na het begin van de pakketreis intreedt en het vervoer in de reis of de vakantie inbegrepen is, wordt er voor repatriëring van de reiziger gezorgd. Reizen voor Focus heeft zich van bescherming bij insolventie voorzien bij GGTO. Wanneer diensten door de insolventie van Reizen voor Focus niet worden verleend, kunnen reizigers via Reizen voor Focus met deze entiteit of, in voorkomend geval, de bevoegde autoriteit contact opnemen (Stichting Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators (GGTO), p/a Pand020, Haarlemmerweg 10a, 1014 BE Amsterdam, email: info@stichting-ggto.nl, telefoon: 0031 (0)648959088).

Informatie over de Nederlandse implementatie van Europese regels vind je hier.

Op de website van GGTO staan alle deelnemende reisorganisaties vermeld en de voorwaarden waaronder een beroep op het fonds kan worden gedaan.