Help! Een scriptiedip. Hoe kom ik aan motivatie? - Reizen voor Focus


Reizen voor FocusHelp! Een scriptiedip. Hoe kom ik aan motivatie?

studente aan tafel achter laptop. haar hoofd ondersteunend met beide handen

Een scriptiedip. Eeeks. Hoe kom je weer aan motivatie?

Die momenten dat je jezelf met geen mogelijkheid aan je scriptie weet te krijgen. Hoe hard je ook probeert, je vindt gewoon de motivatie niet. Geen kleurrijke planning, opgeruimd bureau of weggewerkte afwas lijkt tegen zo’n dip opgewassen. 

Dan kan het helpen inzicht te hebben in hoe jij omgaat met verwachtingen; externe en interne. Zodat je duidelijk krijgt waarom je wel of juist niet in beweging komt. Daarover gaat deze blog. En natuurlijk krijg je ook tips die je helpen je motivatie aan te boren.

 

Frustratie

Wat ik nu met je deel heb ik niet zelf verzonnen. Maar ik ben wel blij dat ik op de informatie werd geattendeerd. Ik raakte namelijk zo gefrustreerd door mezelf. De ene keer kon ik me zonder moeite aan een klus zetten, de andere kreeg ik mezelf maar niet in beweging.

Op het werk – toen nog in loondienst – was er natuurlijk een moment dat uitstellen echt niet langer ging. Data voor de tentamens zijn nu eenmaal gepland en dan moet er een tentamen liggen. Dat betekende dat ik me in de meest onmogelijke bochten wrong om het toch voor elkaar te krijgen. Een beloning in het vooruitzicht stellen, het voor iemand anders doen, op een bijzondere plek werken, boos worden op mezelf.

Probeer als docent maar eens laat te zijn met het aanleveren van cijfers, dan vult je inbox zich echt razend snel, zag ik bij collega’s. Ik geloof niet dat ik ooit te laat cijfers heb ingeleverd. Niet dat nakijken een pretje was, maar de nieuwsgierigheid naar hoe m’n studenten het gedaan hadden, won altijd. Trots als ’t gelukt was. Meeleven als dat niet het geval was.

Tegenwoordig, als ondernemer, moeten de meeste taken echt uit mezelf komen. Niemand die zegt:
Mevrouw, heeft u uw website al in orde gemaakt? Weet u wanneer de marketing online komt?

 

Ahhh, ik ben een Rebel

En toen werd ik geattendeerd op The Four Tendencies, van Gretchen Rubin. Wat blijkt? Ik ben een Rebel. Het is natuurlijk gegeneraliseerd, maar Rubin vat de Rebel als volgt samen:

I do what I want, in my own way. If you try to make do something – even if I try to make myself do something – I am less likely to do it.

Lekker dan.

Maar er is hoop.

 

Twee soorten verwachtingen
Rubin stelt dat we allemaal te maken hebben met 2 soorten verwachtingen. Verwachtingen van buiten en verwachtingen die vanuit onszelf komen.

 • Je opleiding bepaalt de deadlines, de voorwaarden waaraan je werk moet voldoen etc (externe verwachtingen)
 • Jij wilt je diploma halen, neemt je voor om dagelijks aan je scriptie te werken, je telefoon uit te zetten terwijl je werkt etc (interne verwachtingen)

Rubin beschrijft vier persona, ieder met een andere neiging in reactie op verwachtingen. Ze gaf ze een naam mee, die de lading dekt: Upholder, Questioner, Obliger, en Rebel.

Deze verdeling geeft inzicht in de vraag waarom we wel, of juist niet tot actie overgaan. Voor elk van deze vier bestaan manieren om de motivatie aan te wakkeren. Gelukkig maar. Ik heb ze voor je ‘vertaald’ in tips die je kunt inzetten bij een scriptie-motivatie-dip.

Zoals het altijd gaat met modellen: het past vast niet 100%. Je zult aspecten van alle 4 herkennen. Het gaat om de grote lijn, de patronen die je vaker ziet terugkomen in je eigen gedrag.

Oh en voor ik het vergeet. De een is niet meer of minder, beter of slechter dan de ander. Het is zeker geen oordeel over jou.

Wat het mij gaf was inzicht. En daarmee ook het besef dat, bijvoorbeeld boos worden op mezelf, mezelf dwingen, ongeveer de slechtste strategie was die ik kon toepassen om iets gedaan te krijgen.

Wat ik je gun is een ontspannen manier om je motivatie te vinden.

 

Uit: The four tendencies – Gretchen Rubin

 

De Upholder

Wat moet er gebeuren?

De upholder heeft geen moeite met verwachtingen; met de interne, noch met de externe. Hij doet het gewoon. Hij komt eigenlijk alleen in de problemen als de verwachtingen niet helemaal duidelijk zijn. Dat schept verwarring.

 

Tip voor de Upholder:

 • verheldering vragen/creëren.

Ik vermoed dat zich weinig Upholders bevinden onder de lezers van dit bericht. Hun thesis ligt waarschijnlijk allang bij de beoordelaars. Überhaupt komen ze niet zo vaak voor.

 

De Questioner

Waarom moet dit zo gebeuren?

Een Questioner vraagt zich zaken af als: heeft dit zin, of: is dit logisch? Pas als hij het nut ergens van inziet, dan gaat hij aan de slag met externe verwachtingen. In feite moeten de externe verwachtingen dus overeenkomen met de interne verwachtingen, aldus Rubin.

De zucht naar informatie en het blijven stellen van vragen, maakt het lastig om te besluiten wanneer je genoeg informatie hebt en door kan gaan. Herkenbaar?

Dreig je te verzanden in de informatie? Werk dan eens met limieten, zoals: maximaal 3 bronnen, maximaal 400 woorden.

 

Tips voor de Questioner:

 • Haal terug waarom je juist dit onderwerp wilde onderzoeken. Je had echt een goede reden.
 • Zorg dat je precies begrijpt wat je gaat doen en waarom je dat doet.
 • Het kan jou helpen om je vragen alleen te stellen aan mensen, die jij als autoriteit beschouwt.
 • Hou bij hoe lang je bezig bent. Bouw momenten in waarop je checkt of je niet (ver) over de voorgenomen woorden/bronnen/tijd heen zit.

(tekst loopt door na de afbeeldingen)

De Obliger

Voor jou doe ik het wel

De Obliger komt veel makkelijker in actie als hij kan voldoen aan externe verwachtingen (een hulpvraag van een ander, deadlines etc), dan wanneer het interne verwachtingen betreft.

Iets helemaal voor zichzelf doen vindt de Obliger lastig. Anderen gaan vaak voor: een extra dienst draaien op het werk bijvoorbeeld (want het was zo druk en ze konden niemand anders vinden). Daardoor schiet de scriptie er bij in.

 

Tips voor de Obliger:

 • Schakel iemand in die jou ‘accountable’ houdt, en bij de les houdt. Spreek bijvoorbeeld met je scriptiebegeleider af wat je wekelijks inlevert. Dat werkt overigens alleen als het die begeleider ook zou opvallen wanneer je je afspraken niet nakomt. Vergelijk het met een personal trainer die jou echt volgt, je complimenten maakt en je af en toe het vuur aan de schenen legt.
 • Werk met een studiemaatje, trek samen op
 • Meld je aan bij de Facebook groep “Tackel je Thesis“, waar we elkaar motiveren
 • Doe mee aan een scriptie challenge voor een stok achter de deur

 

De Rebel

Oké, maar dan wel op mijn manier

Rebels houden niet van verwachtingen, die zij lezen als: verplichtingen. Ze maken daarbij geen onderscheid tussen interne en externe verwachtingen. Weerstand al om. Ze willen vrijheid, autonomie.

De uitdagingen die dat oplevert beschreef ik je hierboven al en als je zelf een Rebel bent, heb je je daar vast meteen in herkend.

 

Tips voor de Rebel:

 • Bedenk wat het afronden van de mootjes (onderdelen van je scriptie) die je vandaag kiest, je gaat brengen: een lekker gevoel, een beetje battlen tegen jezelf, een zelfgekozen uitdaging.
 • En als dat al lekker is, bedenk dan hoe het is om dat diploma in the pocket te hebben: op reis, die baan pakken, je bedrijf uitbouwen. Jij bepaalt.
 • Pak het eens anders aan dan anderen: kies een vreemde locatie om te werken, begin bij het einde. De ideeën die bij mij opkomen zijn eindeloos, maar het gaat om wat voor jou werkt.

 

En? In welke persona herken jij je het meest? Kun je uit de voeten met de tips?

 

Dit blog is een bewerking van een van de mails uit de gratis 5-daagse Scriptie Challenge “Tackel je Thesis”, die plaatsvond in december 2018. Bij die challenge is een Facebook groep opgericht, waar actief informatie wordt gedeeld en waar we met elkaar in een positieve sfeer een stok achter de deur creëren.

Kun jij ook wel wat support gebruiken? Join the club.

 

Naar de Facebook groep

 

 

Dit artikel is gebaseerd op:

 • Rubin, G. (2017). The Four Tendencies: The Indispensable Personality Profiles That Reveal How to Make Your Life Better (and Other People’s Lives Better, Too)
 • Doe de quiz om te ontdekken wat jouw neiging is als het gaat om omgaan met verwachtingen: https://quiz.gretchenrubin.com